Kirstin Færden

Denne siden viser opplysninger om Kirstin Færden fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirstin Færden
NSD id-nummer: 24973
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1991
1992 Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT) Rådgivende organ Medlem og sekretær Av andre 301 Avdelingsleder 1992
1993 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1991
1993 Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT) Rådgivende organ Medlem og sekretær Av andre 301 Avdelingsleder 1992
1994 Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT) Rådgivende organ Medlem og sekretær Av andre 301 Avdelingsleder 1992
1995 Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT) Rådgivende organ Medlem og sekretær Av andre 301 Avdelingsleder 1992