Alf J. Raaum

Denne siden viser opplysninger om Alf J. Raaum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alf J. Raaum
NSD id-nummer: 25004
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Direktør 1992
1993 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Direktør 1992
1997 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Adm. Direktør 1997
1997 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 230 Adm. Direktør 1997