Vigdis Lian

Denne siden viser opplysninger om Vigdis Lian fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vigdis Lian
NSD id-nummer: 2502
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens skolefilmnemnd Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av instans utenfor departement 301 Konsulent
1981 Statens skolefilmnemnd Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av instans utenfor departement 301 Konsulent
1983 Statens Kortfilmutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1984 Statens Kortfilmutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1985 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1986 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1987 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmkonsulent 1987
1987 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmkonsulent 1985
1988 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Barnefilmkonsul 1988
1988 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Barnefilmkonsul 1987
1988 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Barnefilmkonsul 1985
1989 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Barnefilmkonsul 1988
1989 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Barnefilmkonsul 1987
1989 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Barnefilmkonsul 1985 1989
1990 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Barnefilmkonsul 1988
1990 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Barnefilmkonsul 1987
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Barnefilmkonsul 1991
1991 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Barnefilmkonsul 1988
1991 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Barnefilmkonsul 1987
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Barnefilmkonsul 1991
1992 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Barnefilmkonsul 1988
1992 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Barnefilmkonsul 1987
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Barnefilmkonsul 1991