Olav Wicken

Denne siden viser opplysninger om Olav Wicken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Wicken
NSD id-nummer: 25023
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1992
1993 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1992