Bernt Bull

Denne siden viser opplysninger om Bernt Bull fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bernt Bull
NSD id-nummer: 2503
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens ungdomsråd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Personlig Sekretær 1979
1980 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Personlig Sekretær
1981 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Kommunalrådsekretær 1981 1981
1981 Statens ungdomsråd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Personlig Sekretær 1979
1981 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Personlig Sekretær
1982 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalrådsekre 1982
1983 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Gruppesekretær 1982
1983 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Gruppesekretær 1983
1984 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Gruppesekretær 1982
1984 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Gruppesekretær 1983
1985 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Gruppesekretær 1983
1986 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Gruppesekretær 1983
1987 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1987
1987 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalråd 1983 1987
1988 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1987
1989 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1987
1994 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Statssekretær 1994
1995 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Statssekretær 1994
1996 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Statssekretær 1994