Tone Aasen

Denne siden viser opplysninger om Tone Aasen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tone Aasen
NSD id-nummer: 25077
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1992
1993 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1992