Anne Marie Ramstad

Denne siden viser opplysninger om Anne Marie Ramstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Marie Ramstad
NSD id-nummer: 251
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 236 Rektor
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Rektor 1976
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Rektor 1976