Kaci Kullmann Five

Denne siden viser opplysninger om Kaci Kullmann Five fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kaci Kullmann Five
NSD id-nummer: 2517
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens ungdomsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsulent 1979
1981 Statens ungdomsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsulent 1979
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 1981 1981
1983 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Stortingsrepresentant 1981
1984 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Stortingsrepresentant 1981
1985 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Stortingsrepresentant 1981
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Stortingsrepresentant 1981