Ingri Egeberg

Denne siden viser opplysninger om Ingri Egeberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingri Egeberg
NSD id-nummer: 25196
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Billedkunstner 1992
1993 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Billedkunstner 1992
1994 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Billedkunstner 1994
1994 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Billedkunstner 1992
1995 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Billedkunstner 1994
1996 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Billedkunstner 1994
1997 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Billedkunstner 1994