Elin Fossli

Denne siden viser opplysninger om Elin Fossli fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elin Fossli
NSD id-nummer: 25229
Fødselsår: 1971
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 1992
1993 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Student 1992
1994 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 901 Student 1993