Bjørn Skau

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Skau fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Skau
NSD id-nummer: 2524
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av instans utenfor departement 602 Statsråd 1981 1981
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 602 Statsråd 1981 1981
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Sykehussjef 1987
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Sykehussjef 1987
1989 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Sykehussjef 1987
1989 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Sykehussjef 1989
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Sykehussjef 1987
1990 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Sykehussjef 1989
1991 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Sykehussjef 1989
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 602 Sykehussjef 1992
1992 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Sykehussjef 1989
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 602 Sykehussjef 1992
1993 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Sykehussjef 1989
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 703 Sykehussjef 1992
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 703 Sykehussjef 1992
1996 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 703 Sykehussjef 1992
1997 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 703 Pensjonist 1992