Birger Stuevold Lassen

Denne siden viser opplysninger om Birger Stuevold Lassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birger Stuevold Lassen
NSD id-nummer: 2540
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 2. avdeling i Styret for det industrielle rettsvern (Klageavdelingen) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Dosent 1966 1980
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Dosent 1981 1981
1981 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Dosent 1981 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Dosent 1980
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Dosent 1980
1992 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Varamedlem og nestleder Av departement 301 Professor 1992
1993 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Varamedlem og nestleder Av departement 301 Professor 1992
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1994
1994 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Varamedlem og nestleder Av departement 301 Professor 1992
1995 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1994
1995 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Varamedlem og nestleder Av departement 301 Professor 1992
1996 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1994
1996 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Varamedlem og nestleder Av departement 301 Professor 1992 1996