Inge Mørkved

Denne siden viser opplysninger om Inge Mørkved fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inge Mørkved
NSD id-nummer: 25423
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1993 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1993 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1994 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1994 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1995 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1995 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1996 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1996 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1997 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1997 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992