Anita Bredesen Mallidis

Denne siden viser opplysninger om Anita Bredesen Mallidis fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anita Bredesen Mallidis
NSD id-nummer: 25426
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstefullmekti 1992
1993 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstefullmekti 1992 1993
1995 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstefullmekti 1992 1995