Thorleif Storaas

Denne siden viser opplysninger om Thorleif Storaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thorleif Storaas
NSD id-nummer: 2545
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Skolestyrer 1977
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1989
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1989