Tom Arne Nygaard

Denne siden viser opplysninger om Tom Arne Nygaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tom Arne Nygaard
NSD id-nummer: 25479
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1993 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992