Brikt Jensen

Denne siden viser opplysninger om Brikt Jensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brikt Jensen
NSD id-nummer: 2556
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Forlagsdirektør 1977
1984 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 1984
1985 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Forlagskonsulent 1984
1986 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 1984
1987 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Konsulent 1984