Ruth Hillestad

Denne siden viser opplysninger om Ruth Hillestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ruth Hillestad
NSD id-nummer: 2559
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980 1984