Theo Koritzinsky

Denne siden viser opplysninger om Theo Koritzinsky fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Theo Koritzinsky
NSD id-nummer: 256
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Høgskolelektor
1980 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Høgskolelektor 1977
1990 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1990
1991 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1990 1991
1992 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1990 1992
1993 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Stortingsrepresentant 1993
1994 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Førsteamanuensi 1993
1994 Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1994
1995 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Førsteamanuensi 1993
1995 Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1994
1996 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Førsteamanuensi 1993
1997 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Førsteamanuensi 1993 1997