Tore Abelvik

Denne siden viser opplysninger om Tore Abelvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Abelvik
NSD id-nummer: 25640
Fødselsår: 1969
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 821 Student 1993
1994 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 821 Student 1993