Tore Amundsen

Denne siden viser opplysninger om Tore Amundsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Amundsen
NSD id-nummer: 25649
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Adm. Direktør 1993
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Adm Direktør 1993
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Adm. Direktør 1993
1995 Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Adm. Direktør 1995
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Adm. Direktør 1993
1996 Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Adm. Direktør 1995