Aslaug Nesje Bjørlo

Denne siden viser opplysninger om Aslaug Nesje Bjørlo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aslaug Nesje Bjørlo
NSD id-nummer: 25699
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1445 Biblioteksjef 1993
1994 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1445 Biblioteksjef 1993
1995 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1445 Biblioteksjef 1993
1996 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1445 Biblioteksjef 1993
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1445 Biblioteksjef 1993