Rolf Einar Fife

Denne siden viser opplysninger om Rolf Einar Fife fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Einar Fife
NSD id-nummer: 25791
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byrisjef 1993
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1993
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1993
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1993
1997 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1993