Annichen Hauan

Denne siden viser opplysninger om Annichen Hauan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Annichen Hauan
NSD id-nummer: 258
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førskolelærer 1977
1980 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førskolelærer
1981 Handlingsutvalget mot barneulykker (HUMBU) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1982 Handlingsutvalget mot barneulykker (HUMBU) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Utvalgsleder 1982 1982