Nils Ingvald Halle

Denne siden viser opplysninger om Nils Ingvald Halle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Ingvald Halle
NSD id-nummer: 25852
Fødselsår: 1968
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Student 1993
1994 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Student 1993
1994 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2012 Student 1994
1995 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2012 Student 1994