Kåre Kolberg

Denne siden viser opplysninger om Kåre Kolberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Kolberg
NSD id-nummer: 2586
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1978
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Komponist 1981 1981
1981 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1978
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Komponist 1981 1984
1985 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1985
1986 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1985 1986
1986 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1978 1986
1986 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Komponist 1986
1987 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Komponist 1986
1988 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Komponist 1986
1989 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Komponist 1986
1990 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Komponist 1986 1990
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1993
1994 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1993
1995 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1993
1996 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1993
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1993 1997