Svein Ivar Hansen

Denne siden viser opplysninger om Svein Ivar Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Ivar Hansen
NSD id-nummer: 25863
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 231 Oberst Ii 1993
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Oberst Ii 1994
1994 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 231 Oberst Ii 1993
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Oberst Ii 1994
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Oberst Ii 1994
1995 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 231 Oberst Ii 1993 1995
1995 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Oberst Ii 1994
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Oberst Ii 1994
1996 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Oberst Ii 1994
1997 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Oberst Ii 1994