Cecilie Jean Haugen

Denne siden viser opplysninger om Cecilie Jean Haugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Cecilie Jean Haugen
NSD id-nummer: 25872
Fødselsår: 1963
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Ridgiver 1993
1993 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Ridgiver 1993
1994 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Rådgiver 1993
1994 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Rådgiver 1993
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Rådgiver 1993 1995
1995 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Rådgiver 1993