Sigurd K. Hille

Denne siden viser opplysninger om Sigurd K. Hille fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd K. Hille
NSD id-nummer: 25896
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Disponent 1993
1994 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Disponent 1993
1995 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Direktør 1995
1995 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Direktør 1993
1996 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Direktør 1995
1996 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Direktør 1993
1997 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Direktør 1995
1997 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Direktør 1993