Nils Ove Hoem

Denne siden viser opplysninger om Nils Ove Hoem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Ove Hoem
NSD id-nummer: 25901
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1993
1994 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1993 1994
1997 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1993 1997