Anders Iversen

Denne siden viser opplysninger om Anders Iversen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Iversen
NSD id-nummer: 25933
Fødselsår: 1965
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøarbeider 1993
1993 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøarbeider 1993
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Miljøarbeider 1993
1994 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøsekretær 1993
1994 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøsekretær 1993
1994 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Miljøsekretær 1993
1995 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Miljøsekretær 1993
1995 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøsekretær 1993
1995 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Miljøsekretær 1993
1996 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Miljøsekretær 1993