Gabriella Johansen

Denne siden viser opplysninger om Gabriella Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gabriella Johansen
NSD id-nummer: 25954
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Fotograf 1993
1994 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Fotograf 1993
1995 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Fotograf 1993