Hans Wilhelm Longva

Denne siden viser opplysninger om Hans Wilhelm Longva fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Wilhelm Longva
NSD id-nummer: 26043
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 301 Underdirektør 1992
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 301 Underdirektør 1992
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1992 1995
1996 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1996
1997 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1996