Nina Broch Mathisen

Denne siden viser opplysninger om Nina Broch Mathisen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina Broch Mathisen
NSD id-nummer: 26065
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1993
1994 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm Direktør 1993
1995 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1993
1996 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1993
1997 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1996