Inger-Karin Nerheim

Denne siden viser opplysninger om Inger-Karin Nerheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger-Karin Nerheim
NSD id-nummer: 26094
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1221 Næringssjef 1993
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1221 Náringssjef 1993
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1221 Adm. Direktør 1993
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1221 Adm. Direktør 1993 1996
1997 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 501 Statssekretær 1997