Bjørg Omholt

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Omholt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Omholt
NSD id-nummer: 26128
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Lærer 1993
1994 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Lárer 1993
1995 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Lærer 1993
1996 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Lærer 1993
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Lærer 1993 1997