Torger Reve

Denne siden viser opplysninger om Torger Reve fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torger Reve
NSD id-nummer: 26154
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1993
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1993
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1993
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1996
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Nestleder I statsråd 1201 Professor 1996
1997 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1996
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Nestleder I statsråd 1201 Professor 1996