Jan W. Jensen Ruud

Denne siden viser opplysninger om Jan W. Jensen Ruud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan W. Jensen Ruud
NSD id-nummer: 26163
Fødselsår: 1966
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Student 1993
1994 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Student 1993