Marthe Kjær Andersen

Denne siden viser opplysninger om Marthe Kjær Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marthe Kjær Andersen
NSD id-nummer: 2617
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1980 1980
1983 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1980 1983
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1983
1984 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1983
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1983
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1983
1987 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1983
1988 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1983