Geir Eivind Snildal

Denne siden viser opplysninger om Geir Eivind Snildal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Geir Eivind Snildal
NSD id-nummer: 26208
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Major 1992
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Oberstløytnant 1994
1994 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Oberstløytnant 1992
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Oberstløytnant 1994
1995 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Oberstløytnant 1992
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Oberstløytnant 1994
1996 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Oberstløytnant 1992
1997 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Oberstløytnant 1992