Turid Øhrn

Denne siden viser opplysninger om Turid Øhrn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Øhrn
NSD id-nummer: 2624
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tapsdekningsutvalget for film Andre oppgaver Leder Av departement 437 Kultursekretær 1980 1980
1982 Importstøtteutvalget for film Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 437 Kultursekretær 1982 1982
1983 Importstøtteutvalget for film Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 437 Kultursekretær 1982 1983
1987 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 437 Kultursjef 1986
1988 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 437 Kultursjef 1986 1988
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 437 Kultursjef 1986 1992