Mari Holmboe Ruge

Denne siden viser opplysninger om Mari Holmboe Ruge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mari Holmboe Ruge
NSD id-nummer: 263
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1977
1980 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1977
1981 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982 1982
1982 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1982
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982 1983
1983 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byråsjef 1981 1983
1983 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Arbeidsattache 1986
1987 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Rådgiver 1986 1987
1988 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1988