Steffen Johanssen

Denne siden viser opplysninger om Steffen Johanssen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steffen Johanssen
NSD id-nummer: 2631
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef
1981 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1983 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1984 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1989
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1989
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1989
1990 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1989
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1989
1991 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1989
1992 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1989
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1989 1993
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1989 1997