Lisbeth Wolther

Denne siden viser opplysninger om Lisbeth Wolther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lisbeth Wolther
NSD id-nummer: 26323
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1993 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1994 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1994 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1995 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Nemnd til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1995 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Andre tilknyttede personer Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990 1995
1995 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1996 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Nemnd til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990 1996
1996 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993 1996
1997 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1997 Nemnd til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995