Oddmund Øfsthus

Denne siden viser opplysninger om Oddmund Øfsthus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddmund Øfsthus
NSD id-nummer: 26336
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Nemnda for teknisk sprit Rådgivende organ Leder Av departement 301 Kvalitetssikrin 1993
1994 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byrisjef 1993
1994 Nemnda for teknisk sprit Rådgivende organ Leder Av departement 301 Kvalitetssikrin 1993
1995 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1993
1996 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1993
1997 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1993