Kjersti Alveberg

Denne siden viser opplysninger om Kjersti Alveberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjersti Alveberg
NSD id-nummer: 26350
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 625 Fagarbeider 1993
1994 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Koreograf 1994
1994 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 625 Fagarbeider 1993 1994
1995 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Koreograf 1994
1996 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Koreograf 1994
1997 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Koreograf 1994