Frank Ro Andersen

Denne siden viser opplysninger om Frank Ro Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Frank Ro Andersen
NSD id-nummer: 26354
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Reisende kontrollkommisjon for Vest-Agder Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1018 Kommunelege Ii 1990
1994 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1018 Kommunelege Ii 1994
1995 Reisende kontrollkommisjon for Vest-Agder Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1018 Kommunelege Ii 1990
1995 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1018 Kommunelege Ii 1994