Halvard Bakken

Denne siden viser opplysninger om Halvard Bakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Halvard Bakken
NSD id-nummer: 26404
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1146 1993
1995 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1146 1993
1996 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1146 1993
1997 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1146 1993