Nina B J Berg

Denne siden viser opplysninger om Nina B J Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina B J Berg
NSD id-nummer: 26424
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Varamedlem og nestleder Av departement 427 Kontorsjef 1994
1994 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 427 Kontorsjef 1994
1995 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Varamedlem og nestleder Av departement 427 Høgskolelektor 1994
1995 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 427 Høgskolelektor 1994