Lars Bruusgaard

Denne siden viser opplysninger om Lars Bruusgaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Bruusgaard
NSD id-nummer: 26489
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1994
1994 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1994
1995 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1994
1995 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1994
1996 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1994
1996 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1994
1997 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1994
1997 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1994